SEKRETARIAT KONFERENCJI:

 

Przed Konferencją:

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: +48 71 7332310; fax.: +48 71 7332309
e.mail: kai@umed.wroc.pl

Podczas Konferencji:

Zamek Książ, tel.: +48 74 6643827; e-mail: marketing@ksiaz.walbrzych.pl

  • 7.06.2018, w godzinach: 13.00 – 17.30
  • 8.06.2018, w godzinach:   8.30 – 16.00
  • 9.06.2018, w godzinach:   9.00 – 12.30