> Zapraszamy do udział w konferencji. Rejestracja online jest już dostępna! >> Zarejestruj się 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa we Wrocławiu na kolejnej konferencji XXXI Międzynarodowej Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączonej z VII Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ” organizowanej przez Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy “Pokonać Sepsę”.

Głównymi tematami Konferencji będą: – SEPSA W ZAMKU KSIĄŻPOSTĘPY W ANESTEZJOLOGIIPOSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPIILECZENIE BÓLUPOPULACJA PEDIATRYCZNA

Liczymy na Państwa aktywny udział w Konferencji oraz na to, że atrakcyjny program naukowy spełni oczekiwania i zaspokoi ciekawość.

Zapraszamy do Wrocławia!  Do zobaczenia!

Prof. dr hab. Andrzej Kübler Dr hab. Waldemar Goździk

 

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE

Głównymi tematami Konferencji będą:

SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ – 07.06.2018 – Narastająca groźba zakażeń wieloopornymi drobnoustrojami w OIT, – Nowe możliwości antybiotykoterapii sepsy. – Pozaustrojowa eliminacja mediatorów sepsy. – Praktyka diagnostyki sepsy – Zespół po przebytej sepsie.

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII – 08.06.2018 – Okołooperacyjne zaburzenia czynności układu krążenia. – Znieczulenie w niewydolności serca. – Okołooperacyjne majaczenie: diagnostyka i postępowanie. – Trudne drogi oddechowe.

POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII – 08.06.2018 – Aktualne kierunki leczenia żywieniowego ciężko chorych – Odwodnienie i przewodnienie – dwa oblicza zagrożenia płynoterapią. – Dawkowanie terapii nerkozastępczej u pacjentów OIT. – Techniki ratunkowe w ciężkim ARDS.

LECZENIE BÓLU – 09.06.2018 – Aktualne problemu postępowania w bólu pooperacyjnym. – Ból przewlekły – nowe metody i leki. – Miejsce opioidów w bólu nienowotworowym. – Ból nowotworowy – postępy w leczeniu

POPULACJA PEDIATRYCZNA – 09.06.2018 – Bezpieczeństwo znieczulanego niemowlęcia. – Znieczulenie ambulatoryjne u dzieci. – Nauczanie anestezjologii dziecięcej. – Sedacja w pediatrycznym OIT.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 7. czerwca 2018
14.00 – 18.00 Sesja naukowa

Piątek, 8. czerwca 2018
9.00 Oficjalne otwarcie Konferencji 10.15 -14.00 i 15.00 – 17.00 Sesje Naukowe

Sobota, 9. czerwca 2018
9.00 – 13.00 Sesja Naukowa: 13.00 Zakończenie Konferencji

Program w przygotowaniu… zapraszamy wkrótce…

 

Program w przygotowaniu… zapraszamy wkrótce…

 

INFORMACJE

Data i miejsce konferencji

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:

07 – 09.06.2018r. w Zamku Książ koło Wałbrzycha.
Rozpoczęcie Konferencji – 7 czerwca (czwartek) o godzinie 14.00.
Zakończenie – 9. czerwca (sobota) o godzinie 13.00

ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
http://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/kontakt

Komitety

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Prof.dr hab.Andrzej Kübler, Dr hab. Waldemar Goździk
oraz Zespół pracowników Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel.: +48 71 7332310; fax.: +48 71 7332309
e.mail: kai@umed.wroc.pl http//www.anestezjologia2018.com

Opłaty

WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

  • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną „Karty zgłoszenia uczestnictwa”
  • Dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Konferencji.

Zgłoszenia będzie honorowane przez Komitet Organizacyjny po otrzymaniu opłaty konferencyjnej. Opłaty konferencyjne:

do 30.04.2018 po 30.04.2018
Uczestnicy 400,00 500,00
Pielęgniarki, Ratownicy medyczni (wymagane potwierdzenie) 200,00 300,00
Osoby towarzyszące 200,00 300,00
Uczestnictwo jednodniowe 300,00

Uwaga:

  • Osoby towarzyszące nie zgłoszone wcześniej w „Karcie zgłoszenia uczestnictwa” będą traktowane jako uczestnicy pełnopłatni

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na konto bankowe:

Pekao SA I O/Wrocław, Nr konta: 91 1240 6670 1111 0000 5643 3405

Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę” z dopiskiem „Konferencja” Sekretariat Konferencji będzie wydawał uczestnikom, którzy dokonali wpłaty, identyfikatory upoważniające do:

  • udziału we wszystkich wykładach i sesjach plenarnych
  • wstępu na wystawę sprzętu medycznego i leków
  • otrzymania materiałów zjazdowych
  • udziału w imprezach towarzyszących (po wcześniejszym zgłoszeniu)
  • korzystania z transportu zjazdowego na trasach gwarantowanych przez organizatorów

Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych UWAGA: Uczestnik otrzyma 15 punktów edukacyjnych W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem. Rezygnacja z uczestnictwa: Rezygnację z uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną) do dnia 15.05.2018 roku wraz z podaniem numeru konta, na które należy odesłać wpłaconą kwotę pomniejszoną o prowizję bankową. Po tym terminie zwrotów nie przewidujemy.

Imprezy towarzyszące

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

07.06.2018r., godz.19.00 Koktajl powitalny

08.06.2018r., godz. 20.00 Kolacja w plenerze Wstęp na w/w imprezy wyłącznie za okazaniem identyfikatorów.

Patroni honorowi
Patronaty medialne

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)