> Zapraszamy do udział w konferencji. Rejestracja online jest już dostępna! >> Zarejestruj się 

Szanowni Państwo,

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” organizują w dniach 07-09.06.2018 r.: XXXI Międzynarodową Konferencję „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączoną z VII Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ”

Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.

Miejscem obrad będzie Zamek Książ k/ Wałbrzycha. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej Konferencji.

Do zobaczenia w Książu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Waldemar Goździk
Prof.dr hab. Andrzej Kübler

 

 

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE

 

Głównymi tematami Konferencji będą:

SEPSA W ZAMKU KSIĄŻ – 07.06.2018 – Narastająca groźba zakażeń wieloopornymi drobnoustrojami w OIT, – Nowe możliwości antybiotykoterapii sepsy. – Pozaustrojowa eliminacja mediatorów sepsy. – Praktyka diagnostyki sepsy – Zespół po przebytej sepsie.

POSTĘPY W ANESTEZJOLOGII – 08.06.2018 – Okołooperacyjne zaburzenia czynności układu krążenia. – Znieczulenie w niewydolności serca. – Okołooperacyjne majaczenie: diagnostyka i postępowanie. – Trudne drogi oddechowe.

POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII – 08.06.2018 – Aktualne kierunki leczenia żywieniowego ciężko chorych – Odwodnienie i przewodnienie – dwa oblicza zagrożenia płynoterapią. – Dawkowanie terapii nerkozastępczej u pacjentów OIT. – Techniki ratunkowe w ciężkim ARDS.

LECZENIE BÓLU – 09.06.2018 – Aktualne problemu postępowania w bólu pooperacyjnym. – Ból przewlekły – nowe metody i leki. – Miejsce opioidów w bólu nienowotworowym. – Ból nowotworowy – postępy w leczeniu

POPULACJA PEDIATRYCZNA – 09.06.2018 – Bezpieczeństwo znieczulanego niemowlęcia. – Znieczulenie ambulatoryjne u dzieci. – Nauczanie anestezjologii dziecięcej. – Sedacja w pediatrycznym OIT.

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 7. czerwca 2018
14.00 – 18.00 Sesja naukowa

Piątek, 8. czerwca 2018
9.00 Oficjalne otwarcie Konferencji 10.15 -14.00 i 15.00 – 17.00 Sesje Naukowe

Sobota, 9. czerwca 2018
9.00 – 13.00 Sesja Naukowa: 13.00 Zakończenie Konferencji

 

> Pobierz program naukowy konferencji (.pdf)
aktualizacja 29.05.2018

 

 

 

 

 

> Pobierz program naukowy konferencji (.pdf)
aktualizacja 29.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Program w przygotowaniu… zapraszamy wkrótce…

 

INFORMACJE

Data i miejsce konferencji

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:

 

07 – 09.06.2018r. w Zamku Książ koło Wałbrzycha.
Rozpoczęcie Konferencji – 7 czerwca (czwartek) o godzinie 14.00.
Zakończenie – 9. czerwca (sobota) o godzinie 13.00

ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
http://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/kontakt

Komitety

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Prof.dr hab.Andrzej Kübler, Dr hab. Waldemar Goździk
oraz Zespół pracowników Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel.: +48 71 7332310; fax.: +48 71 7332309
e.mail: kai@umed.wroc.pl http//www.anestezjologia2018.com

Opłaty

WARUNKI UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną „Karty zgłoszenia uczestnictwa”
 • Dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Konferencji.

Zgłoszenia będzie honorowane przez Komitet Organizacyjny po otrzymaniu opłaty konferencyjnej. Opłaty konferencyjne:

do 30.04.2018 po 30.04.2018
Uczestnicy 400,00 500,00
Pielęgniarki, Ratownicy medyczni (wymagane potwierdzenie) 200,00 300,00
Osoby towarzyszące 200,00 300,00
Uczestnictwo jednodniowe 300,00

Uwaga:

 • Osoby towarzyszące nie zgłoszone wcześniej w „Karcie zgłoszenia uczestnictwa” będą traktowane jako uczestnicy pełnopłatni

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na konto bankowe:

Pekao SA I O/Wrocław, Nr konta: 91 1240 6670 1111 0000 5643 3405

Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę” z dopiskiem „Konferencja” Sekretariat Konferencji będzie wydawał uczestnikom, którzy dokonali wpłaty, identyfikatory upoważniające do:

 • udziału we wszystkich wykładach i sesjach plenarnych
 • wstępu na wystawę sprzętu medycznego i leków
  (wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT)
 • otrzymania materiałów zjazdowych
 • udziału w imprezach towarzyszących (po wcześniejszym zgłoszeniu)
 • korzystania z transportu zjazdowego na trasach gwarantowanych przez organizatorów

Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych UWAGA: Uczestnik otrzyma 15 punktów edukacyjnych W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem. Rezygnacja z uczestnictwa: Rezygnację z uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną) do dnia 15.05.2018 roku wraz z podaniem numeru konta, na które należy odesłać wpłaconą kwotę pomniejszoną o prowizję bankową. Po tym terminie zwrotów nie przewidujemy.

Imprezy towarzyszące

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

07.06.2018r., godz.20.00  Koktajl powitalny + koncert zespołu muzycznego
(Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Koktajl powitalny + koncert zespołu muzycznego finansowane ze środków własnych organizatora.)

08.06.2018r., godz. 20.00  Kolacja w plenerze + koncert zespołu muzycznego
Wstęp na w/w imprezy wyłącznie za okazaniem identyfikatorów.
(Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Kolacja w plenerze + koncert zespołu muzycznego finansowane ze środków własnych organizatora.)

Zgłoszenie firmy

Podczas Konferencji zostanie zorganizowana wystawa sprzętu medycznego i leków. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam PT Firmę do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.

Warunki uczestnictwa:

Główny Sponsor – możliwość organizacji sesji sponsorowanej (90 minut) –O kosztach informuje Organizator. Program sesji uzgodniony z Komitetem Organizacyjnym. Wykładowcy zaproszeni na koszt sponsora.
W kosztach będzie uwzględnione: Logo Sponsora w programie i w sali wykładowej, koszt stoiska (15 m2) oraz udział 4 przedstawicieli Firmy i wykładowców w obradach oraz imprezach towarzyszących.

Sponsor Konferencji – zostaje wymieniony w programie konferencji oraz ma możliwość prezentacji wykładu sponsorowanego (45 minut) – O kosztach informuje Organizator. Wykładowca zaproszony na koszt sponsora.
W kosztach będzie uwzględniony: koszt stoiska standardowego (6 m2), udział 2 przedstawicieli Firmy i wykładowcy w obradach oraz imprezach towarzyszących.

Standardowe stanowisko – 6 m2. O kosztach informuje Organizator
W kosztach będzie uwzględnione: wynajem powierzchni stoiska oraz udział 2 przedstawicieli Firmy w obradach oraz imprezach towarzyszących.

Za każdą następną osobę należy uiścić opłatę konferencyjną, odpowiednio 400 lub 500 złotych, w momencie dokonywania płatności za stoisko.

Wszystkie stoiska będą miały przyłącze elektryczne.

Można również umieścić:

 • reklamę Firmy w programie Konferencji.
 • materiały promocyjne w teczkach konferencyjnych

      O kosztach informuje Organizator
Wypełnione „Zgłoszenie udziału”, które znajduje się na stronie internetowej konferencji, wraz z potwierdzeniem wpłaty za wynajęcie powierzchni wystawowej, przyjmuje sekretariat Konferencji:
– do dnia 30 kwietnia 2018r. obowiązują w/w ceny
– po 30 kwietnia 2018r. do wszystkich cen należy doliczyć 20%.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wpłaty za powierzchnię wystawową należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Pokonać Sepsę” tytułem „Konferencja”: PEKAO S.A. I O/Wrocław, nr
91 1240 6670 1111 0000 5643 3405

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Konferencji: www.anestezjologia2018.com

Korespondencję proszę kierować na adres sekretariatu:

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

tel.: 71 733 23 10, fax: 71 733 23 09
e-mail: kai@umed.wroc.pl
www.anestezjologia2018.com

Kontakt personalny: Irena Werycho, tel. 666-093-319

Zakwaterowanie:
Prosimy dokonywanie rezerwacji pokoi bezpośrednio w hotelach na terenie Wałbrzycha i okolic, które są wyszczególnione na stronie internetowej konferencji.

Patroni honorowi
Patronaty medialne

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)